Όροι και προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι Ενοικίασης Μοτοσυκλέτας

 

Ηλικία οδηγού: Ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατηγορία ΑΜ τα 21 χρόνια, για την κατηγορία Α

Άδεια οδήγησης: Ο οδηγός θα πρέπει να έχει Ευρωπαϊκή ή διεθνή άδεια οδήγησης για την αντίστοιχη κατηγορία μοτοσυκλέτας, να είναι σε ισχύ και να έχει εκδοθεί στη χώρα διαμονής του μισθωτή τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία ενοικίασης.

Διάρκεια ενοικίασης: Ελάχιστη διάρκεια ενοικίασης μια ημέρα.Οι τιμές υπολογίζονται με βάση την παραλαβή και επιστροφή του οχήματος στο ίδιο μέρος. Καθυστέρηση πλέον των 2 ωρών χρεώνεται επιπλέον ημέρα ενοικίασης

Ασφάλειες: Όλες οι τιμές μίσθωσης περιλαμβάνουν απλή ασφάλεια αστικής ευθύνης. Ο μισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή κλοπή (μερική ή ολική) προκληθεί στη μισθωμένη μοτοσυκλέτα μέχρι του ποσού της εμπορικής της αξίας κατά το χρόνο του ατυχήματος/κλοπής. Ο μισθωτής καταβάλει το ποσό που αναλογεί στη ζημιά της μοτοσυκλέτας της Go Serifos rental, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας και του επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό όταν κι εφ’ όσον η Go Serifos rental αποζημιωθεί.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία Ασφαλιστική Κάλυψη Δεν Ισχύει:

 

Για οτιδήποτε συμβεί και διαπιστωθεί ότι ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών.

Για ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος της μοτοσυκλέτας , στα ελαστικά και στις ζάντες.

Για ατυχήματα που προκλήθηκαν με οδηγό μη δηλωμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Για ατυχήματα για τα οποία ο μισθωτής δεν έχει ενημερώσει το γραφείο της Go Serifos rental και καταθέσει/υποβάλλει σχετική δήλωση ατυχήματος, όπως ορίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του.

Τα ποσά που αφορούν τη ζημιά ή την απώλεια της μοτοσυκλέτας καταβάλλονται άμεσα από τον μισθωτή ακόμα και εάν αυτός καλύπτεται ασφαλιστικά και από τη χρεωστική/πιστωτική του κάρτα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στην Go Serifos rental ολόκληρο το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης της μοτοσυκλέτας.

Οδική βοήθεια: Δωρεάν 24ωρη οδική βοήθεια σε όλη την Σέριφο. Τα λάστιχα και οι ζάντες της μοτοσικλέτας επιβαρύνουν τον μισθωτή

Τρόπος πληρωμής: Η ενοικίαση της μοτοσυκλέτας εξοφλείται με μετρητά , κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με πιστωτική κάρτα Visa και Mastercard

Κρατήσεις: Για την κράτηση μοτοσυκλέτας απαιτείται προκαταβολή 30% της ενοικίασης με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα(ελάχιστη χρέωση 1 ημέρα).

Παραδόσεις – Παραλαβές:

 

Πολιτική Ακυρώσεων:Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.Ακυρώσεις πριν την pick-up ημερομηνία θα χρεωθεί τουλάχιστον 3 ημέρες του συνόλου της κράτησης.

Τροχαίες Παραβάσεις – Πρόστιμα:Τα πρόστιμα και οι παραβάσεις του ΚΟΚ του ΟΤΑ και λοιπόν δημόσιων υπηρεσιών, πληρώνονται από τον μισθωτή.

Χιλιόμετρα: Ελεύθερα χιλιόμετρα.

Κράνος: Προσφέρεται δωρεάν κράνος στον μισθωτή.

Φόροι: Όλες οι τιμές υπόκεινται σε ΦΠΑ,Φόρος Δήμου όπως αυτός καθορίζεται από το κράτος.

Ο μισθωτής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το όχημα για αγώνες ταχύτητας, σούζες ή βόλτες στην άμμο.

Ο μισθωτής πρέπει να κλειδώνει το όχημα κάθε φορά που αυτό μένει ανεπιτήρητο

Το όχημα επιτρέπεται να οδηγείται μόνο από τον οδηγό και από τα άτομα που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό μίσθωσης.

Ο μισθωτής δεν επιτρέπεται να μεταφέρει το όχημα εκτός της περιοχής.

Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα στην εκμισθώτρια εταιρία στην ίδια καλή κατάσταση που το παρέλαβε.

Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ο μισθωτής θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την εκμισθώτρια εταιρία.

Σε περίπτωση ατυχήματος, ο μισθωτής υποχρεούται εντός 24 ωρών να δηλώσει το συμβάν, διαφορετικά καθίσταται αμέσως αποκλειστικός υπεύθυνος για κάθε ζημιά που έχει προκληθεί.

Ο μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η εταιρία Go Serifos rental δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημιά που υπέστη ο μισθωτής ή τρίτοι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της για τα ανωτέρα αίτια.

Οι τύποι των μοτοσυκλετών που εμφανίζονται στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικοί.

Σε ειδικές περιπτώσεις, η Go Serifos rental διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποιονδήποτε τύπο μοτοσυκλέτας με άλλον της ίδιας κατηγορίας (ή ανώτερης).

Καύσιμα:Το όχημα παραλαμβάνεται απο τον πελάτη πάντα με γεμάτο ρεζερβουάρ και επιστρέφεται γεμάτο. Διαφορετικά ο πελάτης επιβαρύνεται 15 ευρώ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η κατηγορία ΑΜ (50 cc) δεν μπορεί να μεταφέρει συνεπιβάτη

Οι όροι και οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.